درباره ما

درباره ما

شرکت دانا پرداز راتین پس از سالها فعالیت در قابل فروشگاه راتین در خرداد ماه 1402 با محوریت ارائه خدمات بهتر به سازمانها و موسسات اقدام به ثبت شرکت نمود. و هم اکنون سارمانها و موسسات بسیاری با شرکت دانا پرداز راتین کار می کنند. محوریت کار ما رضایت ارباب رجوع می باشد. ما یک شرکت تجاری نیستیم ما یک شرکت فن آوری اطلاعات هستیم. مباحث مالی برای ما اولویت دوم می باشد و خدمات اولویت اول ما است.